KONFERENCJA PRAWO I RODO

ODBYŁA SIĘ 19 KWIETNIA 2018

IDEA

Tematyka konferencji była poświęcona rozporządzeniu unijnemu o ochronie danych osobowych (RODO), zawierającemu przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. każdego przedsiębiorcę w Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać nowe przepisy i obostrzenia. Konferencja miała na celu przygotowanie osób decyzyjnych w firmach oraz pracowników na nadchodzące zmiany, aby uchronić przedsiębiorców przed karami za naruszenie przepisów. Podczas spotkania zostały poruszone tematy takie jak: podstawowe pojęcia i informacje na temat RODO, rejestr czynności przetwarzania, pozyskiwanie i przechowywanie baz danych osobowych, obowiązki administratora danych oraz prawa jednostki po wprowadzeniu rozporządzenia.

AGENDA

12:30-13:30 Panel I

RODO podstawowe pojęcia i informacje. Normy i standardy w ochronie danych osobowych. Przeprowadzenie audytu obecnie stosowanych zabezpieczeń.

Prowadzący: Radca Prawny Grzegorz Górski, Radca Prawny Marcin Szetela

Grzegorz Górski
Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2006 roku. Po zakończeniu aplikacji radcowskiej w 2011 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Współpraca prawna z liderami rynku kosmetyków kolorowych oraz spółkami sektora IT pozwoliły mu na zdobycie cennego doświadczenia związanego z obsługą Klienta korporacyjnego. Jako założyciel Kancelarii Górski & Szetela, nieprzerwanie wspomaga swoich Klientów w dziedzinach prawa handlowego, prawa pracy, własności intelektualnej i przemysłowej. Podejmuje się również reprezentowania ich interesów w trakcie prowadzonych sporów sądowych. Jego specjalizacja koncentruje się na windykacji wierzytelności, zagadnieniach związanych z prawem autorskim, IT i nowoczesnymi technologiami oraz szeroko pojętym doradztwie biznesowym. Posiada również bogate doświadczenie w reprezentowaniu stron w sprawach cywilnych i rodzinnych.

Marcin Szetela
Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz stypendystą Staffordshire University w Wielkiej Brytanii. W roku 2011 został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Jego główną domeną jest świadczenie usług prawnych dla polskich i zagranicznych klientów korporacyjnych, w szczególności w sektorze IT. Bogate doświadczenie, zdobyte podczas współpracy z liderami w tej branży w Polsce pozwala mu na sprawną obsługę spółek informatycznych, niezależnie od etapu ich rozwoju i przedstawianej problematyki. Ugruntowana wiedza, poparta różnorodnymi doświadczeniami na polu prawa handlowego, gospodarczego, nowoczesnych technologii czy prawa zamówień publicznych stanowi nieocenioną wartość w prowadzonych przez niego negocjacjach kontraktów i reprezentacją Klientów w sądzie.

13:30-13:40 Przerwa kawowa

13:40-14:40 Panel II

Nowe metody pozyskiwania danych osobowych oraz przechowywanie baz danych. Uzyskiwanie pozwoleń do przetwarzania posiadanych już informacji.

Prowadzący:

Marek Rębisz, MBA Prezes Zarządu RODO SECURITY Polska

Dyrektor Ochrony Danych Osobowych w projektach wdrożeniowych, prawnik (abs. UMCS.), MBA na Akademii Koźmińskiego 2007 r., aktualnie również uczestnik studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Prawa Własności Intelektualnej, 15 lat doświadczenia w zakresie ochrony danych osobowych, 20 lat doświadczenia w zakresie przetwarzania, projektowania, budowania baz danych, systemów informacji i zabezpieczenia danych osobowych, menadżer bezpieczeństwa IT. Autor 20 publikacji za zakresu prawa gospodarczego i 10 poradników z zakresu ochrony danych osobowych ( planujemy wydać w II kwartale 2018). Relizacja dużych projektów dla ponad 2000 firm, w tym dla Google, Samsung, Sharp, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z zakresu baz danych. Implementacja RODO na poziomie środków unijnych 2014-2010 dla tj. dotyczy zmiany zasad konkurencyjności 6.5.2 Umowy Ramowej, wg wytycznych i zaleceń autorskich.

14:40-14:50 Przerwa kawowa

14:50-15:50 Panel III

Obowiązki administratora danych: zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych - prowadzenie rejestru czynności przetwarzania.


Prowadzący:Dr Stanisław Rysz

15:50-16:00 Przerwa kawowa

16:00-16:30 Panel IV

Praktyczne zarządzanie ochroną danych osobowych z wykorzystaniem aplikacji "inspektor365”.

Prowadzący:

Piotr Rzucidło - Inspektor Bezpieczeństwa Informacji w ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Absolwent Akademii Obrony Narodowej na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz studiów podyplomowych o profilu Zarządzanie Ochroną Informacji Niejawnych i Danych Osobowych, posiadacz certyfikatów audytora wewnętrznego ISO 27001 oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Pomagam wdrażać wytyczne RODO/GDPR w firmach i instytucjach z sektora przemysłowego, medycznego, usługowego oraz publicznego.

Marcin Bester
Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydział Elektrotechniki i Informatyki na kierunku Informatyka – specjalność: Systemy Komputerowe. Od kilku lat związany z technologią IBM Mainframe oraz – zawodowo i hobbystycznie – z Microsoft w każdej postaci. Na co dzień pracuje jako Administrator Systemów Komputerowych, od prawie dekady związany z ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., gdzie zajmuje się wirtualizacją IBM z/VM na platformie IBM Mainframe oraz administracją systemami Windows i Linuks. Odpowiedzialny za politykę bezpieczeństwa oraz ochronę danych, a także backup w chmurze.

16:30-16:45 Przerwa kawowa

16:45-17:45 Panel V

Prawa jednostki w RODO - m.in. prawo do sprzeciwu i przeniesienia danych, prawo do bycia zapomnianym.

Dr Stanisław Rysz
Specjalista w zakresie bezpieczeństwa, audytor wiodący Normy ISO 270001, właściciel firmy zajmującej się optymalizacją systemów ochrony danych osobowych

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

FOTORELACJA

ORGANIZATOR

PARTNERZY

PATRONAT MERYTORYCZNY

PATRONAT MEDIALNY

O G2A ARENA

G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego to nowe, strategiczne miejsce na mapie Podkarpacia, przeznaczone do organizacji KONFERENCJI, KONGRESÓW, TARGÓW CZY WYSTAW. Nasza misja to sukcesywny rozwój i wsparcie szeroko pojętej aktywności biznesowej oraz samorządowej, połączone z promocją technicznych oraz technologicznych walorów Województwa Podkarpackiego. Imponująco prezentuje się bilans pierwszego roku działalności obiektu. W zaledwie 12 miesięcy odbyło się w nim blisko 100 wydarzeń. To u nas zorganizowano m.in: Kongres Robotyczny ERC, Kongres 590, Ekogalę, Forum Europa-Ukraina, Podkarpacką Noc Naukowców, Kongres Kobiet i II edycje kongresu gospodarczego „Business Without Limits”, a także szereg innych ciekawych wydarzeń, konferencji czy spotkań.